แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 05-04-64 05 เมษายน 2564 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 05-04-2564 05 เมษายน 2564 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03-03-64 03 มีนาคม 2564 20
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21(ฝั่งใต้)หมู่ที่5,6 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24-02-64-3 24 กุมภาพันธ์ 2564 21
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 8,14 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24-02-64-2 24 กุมภาพันธ์ 2564 19
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21(ฝั่งใต้ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 21
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งใต้ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8,14 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 24 กุมภาพันธ์ 2564 23
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งใต้ด้านตะวันออก) หมู่ที่ 8,14 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01-02-64-3 01 กุมภาพันธ์ 2564 52
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01-02-64-2 01 กุมภาพันธ์ 2564 43
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 8,14 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01-02-64 01 กุมภาพันธ์ 2564 44