115416

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือ) กม. 2+300 ถึง กม. 2+517 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 สิงหาคม 2563 4
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือ) กม. 5+200 ถึง กม. 6+000 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2563 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลอง 21 หมู่ที่ 5 (ฝั่งเหนือ) -24-07-63-5 24 กรกฎาคม 2563 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งเหนือ)หมู่ที่ 5 24 กรกฎาคม 2563 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลอง 21 (ฝั่งใต้ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 7 24 กรกฎาคม 2563 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบบึงขุนรักษ์ หมู่ที่ 2,6 -24-07-63-4 24 กรกฎาคม 2563 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองหกวา หมูที่ 12 -24-07-63-3 24 กรกฎาคม 2563 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองหกวา หมูที่ 10 -24-07-63-2 24 กรกฎาคม 2563 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหกวา หมูที่ 10 -24-07-63-1 24 กรกฎาคม 2563 8
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 17 กรกฎาคม 2563 14