แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าทีของส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 17 กรกฎาคม 2563 112
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 23 มิถุนายน 2563 131
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องรับโอนข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล 24 กุมภาพันธ์ 2563 259
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 29 มกราคม 2563 182
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้าง 29 มกราคม 2563 209
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 13 มกราคม 2563 187
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลดอนเกาะกา 18 พฤศจิกายน 2562 166
ประกาศเทศบาลตำบลดอนเกาะกา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 21(ฝั่งเหนือ) กม.4+400 ถึง กม.5+200 หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562 210
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 มิถุนายน 2562 180
ติดต่อเทศบาล 30 มิถุนายน 2562 244