ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนยากจนและเปราะบาง

|

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ประธาน อพม. และ อพม.ตำบลดอนเกาะกา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนเกาะกา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนยากจนและเปราะบาง โโยใช้ข้อมูลจาก Tp map และฐานข้อมูล พม. เพื่อนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต